Artikelen met trefwoord TU Delft

Blogs

Het einde van het quantummysterie

Sinds 2017 ben ik betrokken bij de dialoog over quantumtechnologie. Ik werk als universitair hoofddocent aan de TU Delft bij de sectie Ethiek en Filosofie van de Techniek. En omdat ik opgeleid ben als theoretisch natuurkundige aan de Universiteit van Amsterdam, ligt het op mijn pad om deel te nemen aan de discussie tussen experts en samenleving over quantumtechnologie.

Nieuws

Op weg naar quantumtechnologie 2.0

Deborah Nas, onder meer parttime hoogleraar aan de TU Delft waar zij zich bezighoudt met strategische vraagstukken rondom nieuwe technologieën, is keynote speaker op de Inspiratiedag ‘Boost (y)our digital future’ op 26 september 2019 die ICTU organiseert voor relaties binnen de overheid. Zij zal ingaan op de ontwikkelingen van quantumtechnologie, een technologie die wat haar betreft niet alleen kansen biedt, maar ook tal van vragen oproept.

Nieuws

‘Geef voorsprong quantum niet uit handen’

Bij de overhandiging van de Nationale Agenda Quantum Technologie aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft Robbert Dijkgraaf err nog eens op gewezen dat Nederland er alles aan moet doen om de (strategische) voorsprong die het heeft op het gebied van quantumtechnologie te behouden en uit te buiten.

Achtergrond

Quantuminternet: welke kant willen we op?

Als we de verhalen mogen geloven, staan we aan de vooravond van een ander internet. Een internet dat niet is af te tappen en ook nog eens problemen aan kan pakken die met het huidige internet niet zijn aan te pakken. Tegelijk spelen er tal van vragen rond het quantuminternet. Wie bepaalt bijvoorbeeld wie straks gebruik mag maken van dat internet? Tijd voor een fundamenteel debat.

Nieuws

TU Delft-tijdschrift in teken van quantuminternet

Hoe zit dat ook alweer met teleportatie? Wat gebeurt er met de veiligheid van onze cryptografie? Hoe werkt een quantumcomputer? Hoe ontwikkelen we dat quantuminternet? Vragen waar de TU Delft in een magazine antwoord op geeft. In het tijdschrift behandelen de schrijvers de basis van quantummechanica en andere quantumgerelateerde technologie, zoals de nieuwe definitie van […]

Nieuws

Publicatie over de impact van quantuminternet

Wat is de impacht van quantuminternet en hoe gaan we daar mee om? Om daar een beter beeld van te krijgen, heeft het ‘TU Delft Quantum Vision team’, onder leiding van Pieter Vermaas, universitair hoofddocent ethiek en filosofie, een digitaal magazine uitgebracht. In de uitgave wordt uitgelegd waar quantuminternet over gaat, wat de toepassingen zijn […]

Nieuws

Microsoft Quantum Lab in Delft koninklijk geopend

Koning Willem Alexander heeft op 21 februari 2019 het Microsoft Quantum Lab geopend op de campus van de TU Delft. Met het lab geeft Microsoft een nieuwe impuls aan het quantumonderzoek in Delft. Het Onderzoeksinstituut QuTech, een samenwerkingsverband van de TU Delft en TNO, werkt samen met bedrijven aan de ontwikkeling van de quantumcomputer en […]

Nieuws

Nederland proeftuin ‘internet van de toekomst’

In 2020 moet in Nederland de proeftuin van het ‘internet van de toekomst’ worden aangelegd. Dat is de ambitie van de Quantum Internet Alliance, waar de TU Delft een leidende rol in speelt. Het project van de TU Delft voor het ‘internet van de toekomst’ heeft vandaag financiële steun gekregen van de Europese Unie. In totaal krijgt […]

Nieuws

EU-geld voor versnelde ontwikkeling quantuminternet

De Europese Commissie stelt vanuit haar Quantum Flagship Programme tien miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een blauwdruk voor een toekomstig quantuminternet. De blauwdruk wordt ontwikkeld door de Quantum Internet Alliance, een consortium van toonaangevende Europese quantumonderzoeksgroepen en hightechbedrijven onder leiding van het Delftse QuTech. Doel van het consortium is het ontwikkelen van de […]