‘Quantum is onze toekomst’

4 november 2019

Khalil Rouhana, adjunct-directeur-generaal van het DG CONNECT (Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie) bij de Europese Commissie, gaat in een recente blog in op de Europese ontwikkelingen met betrekking tot quantumtechnologie. “Quantum is onze toekomst”, aldus Rouhana.

Volgens Rouhana is het niet vreemd dat quantumtechnologie hoog op de agenda staat van de Europese Unie (EU). “In 1999 was de EU de eerste mondiale speler die een onderzoeksprogramma voor de verwerking en communicatie van quantuminformatie opzette. Vervolgens heeft quantum geprofiteerd van meer EU-investeringen, met name met de lancering van het Quantum Flagship in oktober 2018.” De Europese Unie investeert de komende tien jaar 1 miljard euro in het Flagship. Doel is om ervoor te zorgen dat Europa mee blijft doen in de wereldtop van de quantumsector.

Vier pijlers

Rouhana laat in zijn blog weten dat de EU haar quantumstrategie wil structureren rond vier pijlers: onderzoek en ontwikkeling, grootschalige infrastructuur voor quantumcommunicatie en -computing, een concurrerende industrie en geschoolde arbeidskrachten, en internationale samenwerking. Eén van de dingen waar de EU de komende jaren fors op in zal zetten, is een quantum communicatie-infrastructuur (QCI). Tot nu toe hebben tien landen binnen de Europese Unie, waaronder Nederland, België, Portugal en Duitsland, de zogenoemde EuroQCI-verklaring ondertekend en hebben verschillende andere EU-landen belangstelling getoond voor toetreding. Een andere ambitie is, volgens Khalil Rouhana, de schaalvergroting van bestaande bedrijven en de ontwikkeling van nieuwe start-ups aan te moedigen. “Niet alleen op het gebied van quantumtechnologie, maar ook op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), cyberveiligheid en high performance computing (EuroHPC).”

Rouhana is ervan overtuigd dat de EU in staat is om de tweede quantumrevolutie te leiden en te profiteren van de marktkansen die dat biedt. “Onze sterke punten zijn legio: we hebben uitmuntende wetenschappers, toegewijde lidstaten en een gezamenlijke en samenhangende strategische onderzoeksagenda, terwijl onze academische wereld en het bedrijfsleven nauw samenwerken om onze gezamenlijke ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Het is nu tijd om ze te verwezenlijken!”

Bron en lees verder: European Commission / Digital Single Market

Beeld: Jai79 / Pixabay

Geef een reactie

Reactie *
Naam *
Website

Meest recente artikelen binnen Nieuws

Ronald Hanson (QuTech) geeft virtuele quantumrondleiding

Hoe werkt een quantumcomputer? Hoe koud moet de ‘koelkast’ zijn waarin quantumbits (qubits) worden bewaard? Op welke manieren kunnen qubits worden aangestuurd met behulp van licht? Deze en andere vragen komen voorbij in een korte virtuele rondleiding (bijna 4 minuten), gegeven door Ronald Hanson van QuTech. Hanson is wetenschappelijk directeur van QuTech en een van […]

Rusland wil achterstand op quantumgebied snel verkleinen

Met het bouwen van een eigen quantumcomputer wil Rusland de achterstand verkleinen die het heeft ten opzichte van landen als de Verenigde Staten of China. Om echt voet aan de grond te krijgen, steekt het land de komende vijf jaar ruim 700 miljoen euro in fundamenteel en toegepast quantumonderzoek. Aleksey Fedorov, een quantumfysicus bij het […]

Ook Israël pompt miljoenen in quantumtechnologie

Een dikke 300 miljoen euro (1,2 miljard sjekel). Dat is wat Israël de komende zes jaar uit wil geven aan quantumtechnologie. Het grootste deel van de financiering komt uit bestaande begrotingen van onder meer de Raad voor Hoger Onderwijs, het ministerie van Onderzoek, Wapenontwikkeling en Technologische Infrastructuur, van het ministerie van Defensie en van academische […]

Pleidooi voor nationaal informatiepunt quantumtechnologie

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en TNO hebben het platform Quantumtechnologie gelanceerd, gericht op de overheid, bedrijfsleven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke partijen. De quantumexperts die zich in het platform verzameld hebben, willen dat de overheid een nationaal informatiepunt quantumtechnologie opricht. Dat meldt ECP.

Nog eens negen EU-landen sluiten aan bij EuroQCI

Nadat eerder onder meer Nederland, België, Portugal en Duitsland, de zogenoemde EuroQCI-verklaring hadden ondertekend, zijn nog eens negen EU-landen toegetreden. Quantum communicatie-infrastructuur (QCI) moet de nationale en grensoverschrijdende kritieke informatie-infrastructuur beschermen tegen afluisteren. De negen landen die recent zijn aangehaakt bij EuroQCI, zijn Kroatië, Cyprus, Griekenland, Frankrijk, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Zweden en Finland. Een van […]

Thales Groep neemt actief deel aan OPENQKD

Tijdens hun eigen InnovDays-evenement heeft de Thales Groep, een beursgenoteerd wereldwijd bedrijf dat zich onder meer richt op ruimtevaart, radar- en infraroodapparatuur en vuurgeleidingssystemen, bekendgemaakt dat het deelneemt aan Europese OPENQKD-project. OPENQKD (Open Quantum Key Distribution) werd in september gelanceerd en heeft als doel om in verschillende Europese landen een quantumcommunicatie-infrastructuur op te zetten. QKD […]