Blogs

Het einde van het quantummysterie

Sinds 2017 ben ik betrokken bij de dialoog over quantumtechnologie. Ik werk als universitair hoofddocent aan de TU Delft bij de sectie Ethiek en Filosofie van de Techniek. En omdat ik opgeleid ben als theoretisch natuurkundige aan de Universiteit van Amsterdam, ligt het op mijn pad om deel te nemen aan de discussie tussen experts en samenleving over quantumtechnologie.

Een zegen en een vloek

Deze zomer was ik, net als elke twee jaar, enkele dagen in Waterloo nabij Toronto bij het Institute for Quantum Computing (IQC) om een bijdrage te leveren aan een workshop over cryptografie en standaardisatie. Door: Arjan Widlak Een quantumcomputer kan, anders dan een gewone computer, berekeningen parallel uitvoeren. Specifieke problemen kan een quantumcomputer veel sneller […]